За нас

Създадохме фондация „Хестия“, за да подобрим възможностите за ефективна диагностика на нарушенията в развитието на децата в България и да дадем шанс на децата и младежите да открият и реализират талантите и потенциала си.

 

Нашата основна цел е подобряването на диагностичните практики в изследванията на детското психично, социално и емоционално развитие. Заедно с това ние работим, за да подкрепим младежите да открият своя потенциал и да се възползват максимално от възможностите за личностно и кариерно развитие, с които разполагат.

Чрез своята експертиза и инструментите за оценка, които предлагаме, ние помагаме на специалистите в страната (психолози, логопеди, психиатри, сензорни терапевти и други) да прецизират своята диагностична и терапевтична дейност и да осигурят най-подходящата терапия на децата, с които работят. Основните дейности, които изпълняваме, включват създаване и адаптиране на инструменти за диагностика и оценяване на детското развитие, както и провеждане на обучения за специалисти. Работата ни включва и повишаване на информираността на обществото относно детското психично, социално и емоционално развитие.

 

Работата ни е насочена към деца и младежи от всички възрастови и социални групи. Част от инструментите ни са приложими за деца в конкретни възрастови граници, с поставена диагноза или симптоми на различни отклонения (агресивно поведение, прояви от аутистичния спектър и т.н.), а други се използват за общ скрининг на детското развитие.

 

https://hestiabg.com/

https://www.facebook.com/Hestiabg/