За нас

Novartis Oncology is inspired by patients to revolutionize the research, development and manufacturing of innovative, high quality medicines that help to improve and extend people’s lives.

 

We use innovative science and technology to address some of society's most challenging healthcare issues.

 

We discover and develop breakthrough treatments and find new ways to deliver them to as many people as possible.

 

We also aim to reward those who invest their money, time and ideas in our company.

 

Our purpose is to reimagine medicine to improve and extend people's lives.

 

******

 

Новартис Онкология, вдъхновена от пациентите революционизира, развива и произвежда иновативни, висококачествени  медикаменти, които спомагат за подобряване и удължаване живота на хората.

 

Ние използваме иновативни научни подходи и технологии, за да се справим с някои от най-предизвикателните обществени проблеми в здравеопазването.

 

Ние откриваме и разработваме терапии, които са пробив в лечението и намираме нови начини те да достигнат до възможно най-много хора.

 

Също така се стремим да възнаградим тези, които инвестират парите си, времето и идеите си в нашата компания.

 

Нашата цел е да си представими медицината по нов начин, така че да подобрим и удължим живота.