Последователи
маг.-фарм. Петя Йорданова  Иванова
маг.-фарм. Петя Йорданова Иванова
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика