Главна страница

За нас

Конкурсът се провежда с подкрепата на Българско дружество по неврология.

Резюметата и постерите на участниците вижте в прикачените файлове: