Главна страница

За нас

Актуални новини, мнения и статии за депресията и нейните коморбидности

Депресия и Антидепресанти създаде публикация
2020
Изводи от анкетното изследване на пътя на пациентите с хронична болка и депресия
default image
Изводи от анкетното изследване на пътя на пациентите с хронична болка и депресия

Презентацията на тема: "Изводи от анкетното изследване на пътя на пациентите с хронична болка и д...

Депресия и Антидепресанти създаде публикация
2020
Лекарства за повлияване на болката. Предимства на терапията с duloxetine при коморбидност с депресия
default image
Лекарства за повлияване на болката. Предимства на терапията с duloxetine при коморбидност с депресия

Презентацията на тема "Лекарства за повлияване на болката. Предимства на терапията с duloxetine п...

Публикации

Изводи от анкетното изследване на пътя на пациентите с хронична болка и депресия
Публикация
Изводи от анкетното изследване на пътя на пациентите с хронична болка и депресия
Лекарства за повлияване на болката. Предимства на терапията с duloxetine при коморбидност с депресия
Публикация
Лекарства за повлияване на болката. Предимства на терапията с duloxetine при коморбидност с депресия
Депресия и Антидепресанти създаде публикация
2020
Резултати от анкетно изследване на диагностично-лечебния път на пациентите с хронична болка и депресия
default image
Резултати от анкетно изследване на диагностично-лечебния път на пациентите с хронична болка и деп...

Презентацията на тема "Резултати от анкетно изследване на диагностично-лечебния път на пациентите...

Депресия и Антидепресанти създаде публикация
2020
Миофасциални болки и фибромиалгия
default image
Миофасциални болки и фибромиалгия

Презентацията на тема "Миофасциални болки и фибромиалгия" с лектор проф. Димитър Масларов дмн. мо...

Депресия и Антидепресанти създаде публикация
2020
Видове, компоненти и йерархични нива на болката
default image
Видове, компоненти и йерархични нива на болката

Презентацията на тема "Видове, компоненти и йерархични нива на болката" с лектор проф. Димитър Ма...

Депресия и Антидепресанти създаде публикация
2020
Коморбидност - депресия и хронична болка
default image
Коморбидност - депресия и хронична болка

  Презентацията на тема: "Коморбидност - депресия и хронична болка" с лектор д-р Татяна Телбизова...

Депресия и Антидепресанти създаде публикация
2020
Полови различия при болката
default image
Полови различия при болката

  Презентацията на тема "Полови различия при болката" с лектор проф. Димитър Масларов дмн, може д...