Главна страница

За нас

Актуални новини, мнения и статии за депресията и нейните коморбидности

Изводи от анкетното изследване на пътя на пациентите с хронична болка и депресия
Изводи от анкетното изследване на пътя на пациентите с хронична болка и депресия

Презентацията на тема: "Изводи от анкетното изследване на пътя на пациентите с хронична болка и д...

Лекарства за повлияване на болката. Предимства на терапията с duloxetine при коморбидност с депресия
Лекарства за повлияване на болката. Предимства на терапията с duloxetine при коморбидност с депресия

Презентацията на тема "Лекарства за повлияване на болката. Предимства на терапията с duloxetine п...

Публикации

Изводи от анкетното изследване на пътя на пациентите с хронична болка и депресия
Изводи от анкетното изследване на пътя на пациентите...
Публикация
Лекарства за повлияване на болката. Предимства на терапията с duloxetine при коморбидност с депресия
Лекарства за повлияване на болката. Предимства на те...
Публикация
Резултати от анкетно изследване на диагностично-лечебния път на пациентите с хронична болка и депресия
Резултати от анкетно изследване на диагностично-лечебния път на пациентите с хронична болка и деп...

Презентацията на тема "Резултати от анкетно изследване на диагностично-лечебния път на пациентите...

Миофасциални болки и фибромиалгия
Миофасциални болки и фибромиалгия

Презентацията на тема "Миофасциални болки и фибромиалгия" с лектор проф. Димитър Масларов дмн. мо...

Видове, компоненти и йерархични нива на болката
Видове, компоненти и йерархични нива на болката

Презентацията на тема "Видове, компоненти и йерархични нива на болката" с лектор проф. Димитър Ма...

Коморбидност - депресия и хронична болка
Коморбидност - депресия и хронична болка

  Презентацията на тема: "Коморбидност - депресия и хронична болка" с лектор д-р Татяна Телбизова...

Полови различия при болката
Полови различия при болката

  Презентацията на тема "Полови различия при болката" с лектор проф. Димитър Масларов дмн, може д...