Последователи
д-р Надя Emilova Иванова
д-р Ивелина Костадинова
д-р Ивелина Костадинова
Общопрактикуващ лекар
д-р Мария  Лалева
д-р Мария Лалева
Вътрешни болести
д-р Румяна Костадинова
д-р Румяна Костадинова
Общопрактикуващ лекар
Стоян Петров - психолог
Д-р Борис  Косаров
Д-р Борис Косаров
Общопрактикуващ лекар
д-р Руменка Мендева
д-р Вержиния Ирадиян
д-р Вержиния Ирадиян
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Ваня  Шипочлиева дм
д-р Ваня Шипочлиева дм
Социална медицина и здравен мениджмънт
д-р Цанка  Иванова  Райновска
д-р Цанка Иванова Райновска
Акушерство и гинекология
Валентина Лесикова
д-р Бехидже Садарзанска
д-р Бехидже Садарзанска
Нервни болести / Неврология
Д-р Мариана Петрова
Д-р Станислав Николаев Христов
д-р Адриана Маджурова
д-р Адриана Маджурова
Нервни болести / Неврология
д-р Весела Георгиева Хинкова, дм
д-р Весела Георгиева Хинкова, дм
Нервни болести / Неврология