За нас

Като част от едно от трите големи направления е създаден Отдел за имунология, дерматология и хепатология. В областта на дерматологията, компанията има дълга история с предоставяне и налагане на иновации за лечението на кожните заболявания, като част от тези медикаменти продължават да са част от ежедневната и рутинна пракитка на дерматолога. С навлизане на разбирането за имунологичните процеси в развитието на кожните заболявания и възможностите, които предоставят иммуниите терапии за леччние на тези заболявания, Новартис активно разработва и проучва молекули, които са част от съвременната имунологична терапия на кожните болести, каквито са псориазиса и неговите прояви като системно заболяване.

 

И в бъдеще Новартис е поела ангажимент да търси и разработва иновации в областта на дерматологията, като проучва възможностите на съществуващи и наложени в практиката медикаменти, както и на нови, неизползвани в медицината класове медикаменти и молекули с цел да трансформира живота на пациентите чрез превенция на прогресиращите заболявания и успешно лечение на съпътстващите заболявания.