Главна страница

Описание

Започналият още преди пандемията процес на съществена промяна в начина, по който работи фармацевтичният бизнес, днес вече не е пожелателен, а е условие за съхранение, развитие и успех. В серия от онлайн събития 

 

PharmaNextGen-Reloaded 

CredoWeb предлага експертна информация, задълбочен анализ и многостранна дискусия по всички предизвикателства, пред които бизнесът е изправен. 

 

ГЛЕДАЙТЕ

 

 ▶️Декември 2020 - Лекарите в новата реалност

 ▶️Февруари 2021 - Предизвикателствата пред фармацевтичната индустрия

 ▶️Март 2021 - Хибридният бизнес модел във фармацевтичната индустрия

 ▶️Април 2021 - Предимствата на хибридния модел - споделен опит

 ▶️Юни 2021 - Patient Support - индустрията в помощ на пациентите

 

Вграждане на видеоклип