Последователи
д-р Татяна Аврамова, дм
д-р Маргарита Славова
д-р Маргарита Славова
Общопрактикуващ лекар
д-р Анна Георгиева
д-р Анна Георгиева
Физикална и рехабилитационна медицина