Последователи
д-р Виктория  Мирчева  Савова
д-р Виктория Мирчева Савова
Акушерство и гинекология
д-р  Мадлена  Иванова Найденова
д-р Мадлена Иванова Найденова
Акушерство и гинекология
Д-р Николай Николов
Д-р Николай Николов
Акушерство и гинекология
доц. д-р Елис  Исмаил дмн
доц. д-р Елис Исмаил дмн
Акушерство и гинекология
д-р Емилия Кастрева
д-р Емилия Кастрева
Акушерство и гинекология
д-р Стоян Димитров
д-р Стоян Димитров
Ушно-носно-гърлени болести
Екатерина Пламенова Бебенова
Екатерина Пламенова Бебенова
Студент по дентална медицина
д-р Пенка  Стефанова
д-р Пенка Стефанова
Кожни и венерически болести
д-р Светлана Гоцева
д-р Светлана Гоцева
Кожни и венерически болести
д-р Мариета Василева Кътева
д-р Мариета Василева Кътева
Кожни и венерически болести
доц. Мария Ангелова, дм
доц. Мария Ангелова, дм
Акушерство и гинекология