Последователи
г-н Димитър Георгиев
г-н Димитър Георгиев
Медицинска информатика и здравен мениджмънт