За нас

Лерканидипин Екофарм спада към група лекарства, наречени блокери на калциевите канали (дихидропропиридинови производни), които понижават кръвното налягане.

Лерканидипин Екофарм се прилага за лечение на високо кръвно налягане, известно също като хипертония, при възрастни пациенти над 18-годишна възраст.

 

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или възможно да приемете други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

 

Пълната информация за лекарствения продукт можете да прочетете в  прикачената по-долу листовката за пациента.