За нас

Медицински център „МЕНТАЛКЕЪР“ е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, с разрешително от месец ноември 2020 г.

Центърът разполага със съвременна база, модерна апаратура и квалифицирани специалисти.

Основната ни дейност включва прeвенция на здравето, профилактика, наблюдение на здравословното състояние на пациентите, диагностика, лечение, консултации и манипулации, както и провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти.


За пациентите ни се грижат професионалисти от различни области на медицината – специалисти по психиатрия, детска психиатрия и интернист.

Екипът ни е обединен от идеята за създаване на подходящи условия за осигуряване на максимално достъпна и висококачествена медицинска помощ.