Описание

СМАРТ СОФТУЕР СИСТЕМС ЕООД е високотехнологична софтуерна компания, специализирана в разработването и внедряването на медицински софтуер. Фирмата е създадена през 2011 г. и от тогава до настоящия момент се развива именно в тази посока, да произвежда и доставя съвременен медицински софтуер за нуждите на българските лечебни заведения, като се започне от Медицински център, ДКЦ, ДКБ, специализирана болница, МБАЛ до УМБАЛ. Произвежданите продукти са разпознаваеми с Високо качество, прецизност, иновативност с широк спектър на персонализация и фино настройване спрямо нуждите на дадения клиент.

 

За да гарантираме високо ниво на сигурност и качество, СМАРТ СОФТУЕР СИСТЕМС ЕООД като производител на JOYSTICK – healthcare managament system е акредитиран и поддържа два много сериозни сертификата:
Първият сертификат ISO/IEC 27001:2017 под номер №ISMS/17858/BG е с обхват – „Информационна сигурност при анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, включително медицински софтуер“. Сертификата ISO/IEC 27001:2017 е система за управление на информационна сигурност свързано с качествена информация – достоверна, пълна, своевременна, достъпна, поверителна. Предимствата, които придобиваме при акредитиране са: повишена конкурентоспособност, международно признание за компетентност, доказано съответствие на фирмената практика към най-добрите световни практики и гарантирано спазване на законовите изисквания към информацията.

Вторият сертификат ISO 9001:2015 под номер №QMS/17857/BG с обхват – „Анализ, проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи, включително медицински софтуер“. Сертификата ISO 9001 е международно признат модел на система за управление, който поставя акцент върху ефикасността на процесите, насочеността към клиента и непрекъснато подобряване. Предимствата, които предоставя получения сертификат: повишаване на конкурентноспособността и още по-добра реализация на вътрешния и международния пазар, подобрява работата на целия персонал, постигане на по-голяма ефективност и възможност за систематичен контрол върху бизнес резултатите.

 

Обхват на дейността:

 • Разработване и внедряване на медицински софтуер за доболничната помощ(МЦ, ДКЦ, СИМП);
 • Разработване и внедряване на медицински софтуер за болничната помощ(Специализирана, МБАЛ, УМБАЛ);
 • Разработване и внедряване на медицински софтуер за Лаборатории и образа диагностика(СМДЛ);
 • Разработване и внедряване на медицински софтуер за Ин-витро центрове(АРТ);
  Разработване и внедряване на медицински софтуер за разтваряне на цитостатици и скъпи лекарства(Онкология);
 • Внедряване на Информационна сигурност в сектора на здравеопазването;
кв.png

Услуги

 • софтуер за болници
 • софтуер за медицински центрове
 • софтуер за лаборатории
 • софтуер за лекари специалисти
 • софтуер за образна диагностика
 • софтуер за онкология
 • софтуер за ин витро