Главна страница

За нас

Онкологията е наука, изследваща злокачествените заболявания (рак) и се занимава с техните превенция, диагноза и лечение. Хематологията от своя страна е науката за кръвта и изучава причината, прогнозата, лечението и превенцията на заболяванията, засягащи образуването на кръвта и нейните компоненти (кръвни клетки, хемоглобин, кръвни протеини, костен мозък, тромбоцити, кръвоносни съдове, далак), както и механизма на коагулация. Злокачествените заболявания са във фокуса и на двете медицински направления.

 

Преживяемостта от рак се е увеличила в последните години поради три основни причини: подобрени усилия за превенция за намаляване на излагането на рискови фактори, подобрен скрининг на раковите заболявания (позволяващ по-ранна диагностика) и подобрения в лечението. Основна роля в този прогрес имат лекарите онколози и хематолози, които непрекъснато повишават своите знания, информирайки се за нови терапии и технологии в сферата и по този начин предоставяйки на своите пациенти качествена медицинска грижа.

 

Ключови думи: колоректален карцином, белодробен карцином, костни метастази, множествен миелом, остра лимфобластна левкемия, фебрилна неутропения, тромбоцитопения

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Съобщаването на подозирани нежелани реакции (странични ефекти), след като даден продукт е пуснат на пазара, е важно, тъй като позволява продължително наблюдение на ползите и рисковете от лекарствата и идентифициране на нови нежелани реакции. Лечението на нежеланите реакции зависи от медицинските специалисти и потребителите, които ги съобщават – моля, имайте предвид това, когато подобна информация е предоставена на Вашето внимание. Напомняме Ви, че всяка подозирана нежелана реакция, други данни за безопасност или оплаквания в качеството на продукта/изделието, включваща продукт на Amgen може да бъде съобщена на:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), ул. Дамян Груев № 8, 1303, гр. София, Р. България, тел.: +359 2 8903 417, факс: +359 2 8903 434, e-mail: bda@bda.bg

или на: Амджен България ЕООД, тел.: +359 2 424 7420, факс: +359 2 424 7450,                              е-mail: safety-bulgaria@amgen.com