Главна страница

За нас

Ние в Байер имаме за цел да разработваме продукти, които подобряват качеството на живота на хората. Концентрираме се върху изследванията и въвеждане в употреба на иновативни лекарства и терапевтични подходи, давайки приоритет на целите и пътищата, които имат потенциал  да повлияят не само на лечението на по-разпространените видове рак, но и на по-редките форми.

 

Основният стремеж на Онкологичното направление в Байер е да трансформира живота на засегнатите от рак хора, чрез намиране на работещи решения за тяхното заболяване. Поради това усилията са насочени към фокусирано и интегрирано вземане на решения с цел по-добро стратегическо управление, което е необходимо в силно конкурентна и бързо развиваща се среда.

 

Към момента лекарствата, които влизат в арсенала на лекарите в борбата със злокачествените заболявания са Nexavar, Stivarga, Nubeqa, Vitrakvi, Xofigo (моля, кликнете върху името на продукта, за да прочетете пълната КХП)но има други молекули, които са в различен етап на разработка, най-перспективните от които ще запълнят съществуващи терапевтични нужди.

 

Байер прилага нов оперативен модел, проектиран да подпомага ускореното разработване на новите терапевтични възможности за пациенти, борещи се с рак. Компанията има изграден и целенасочен план, който включва различни средства за справяне с предизвикателствата и нови възможности в изследванията и лечението на рака.

Онкологичното направление на Байер следва ясна визия: трансформиране на живота на хората, засегнати от рак, с лечебно решение чрез наука и иновации. Така, използвайки потенциала на съвременните технологии, участваме в създаването на нови алтернативи за лечение, които биха могли да подобрят живота и преживяемостта на пациентите с онкологични заболявания.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nexavar® 200 mg филмирани таблетки

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години.

Съдържа сорафениб.

Притежател на разрешението за употреба: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Германия.

Дата на актуализация на текста: 03/2021

 

Stivarga® 40 mg филмирани таблетки

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години.

Съдържа регорафениб.

Притежател на разрешението за употреба: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Германия.

Дата на актуализация на текста: 09/2019

 

NUBEQA 300 mg филмирани таблетки

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително  наблюдение.

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате.)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа даролутамид.

Притежател на разрешението за употреба: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Германия

Дата на актуализация на текста: 10/2020

 

VITRAKVI 25 mg / 100 mg твърди капсули

VITRAKVI 20 mg/ml перорален разтвор

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително  наблюдение.

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате.)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание предназначен за възрастни и педиатрични пациенти. 

Съдържа ларотректиниб.

Притежател на разрешението за употреба: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Германия

Дата на актуализация на текста: 01/2021

 

Xofigo 1100 kBq/ml инжекционен разтвор

▼ Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение.

(Моля, прочетете пълната КХП преди да предписвате.)

Режим на отпускане: Лекарствен продукт по лекарско предписание за лица над 18 години.

Съдържа радиев [223Ra] дихлорид.

Притежател на разрешението за употреба: Bayer AG, 51368 Leverkusen, Германия

Дата на актуализация на текста: 04/2020

 

За контакти: Байер България ЕООД, София 1510, ул. Резбарска 5;

тел.: +359 2 42 47 280; факс: +359 2 814 01 09

 

ИАЛ-19911/16.04.2021

PP-NEX-BG-0023-1

Bayer oncology създаде публикация
1 фев
Д-р Мангалджиев: Съвременни стратегии за диагностика и лечение на неметастатичен кастрация-резистентен простатен карцином
Д-р Мангалджиев: Съвременни стратегии за диагностика и лечение на неметастатичен кастрация-резист...

Уважаеми колеги, темата на видеото е неметастатичният кастрационно резистентен рак на простатата ...

Публикации

Д-р Мангалджиев: Съвременни стратегии за диагностика и лечение на неметастатичен кастрация-резистентен простатен карцином
Д-р Мангалджиев: Съвременни стратегии за диагностика...
Публикация