Описание

Това е широка обществена кампания, която цели изготвяне и имплементиране на Национален план за контрол на рака в България. Целта е около такъв документ да се обединят  специалисти, МЗ, институциите в здравеопазването, депутати, работодателски структури, пациентски организации, фармацевтичната индустрия.

 

Кампанията е инициирана е от MSD и се реализира в партньорство с CredoWeb.

 

Идеята е планът да предвиди мерки за подобряване на:

 • превенцията,
 • ранната диагностика и скрининга,
 • лечението и грижите,
 • качеството на живот на пациентите с рак и хората, които се грижат за тях, 
 • управленските решения за борба с рака.

 

Обширно проучване на онкологичната среда в Европа на Еconomist Intelligence Unite от 2020 г. констатира, че лошите резултати в управлението на заболяването се дължат на късно диагностициране, ограничен достъп и комбинация от фатализъм и стигма. Като съществен проблем за България се изтъква липсата именно на такъв национален план и се правят конкретни препоръки за подобряване на местната среда в това отношение.

 

На 4.02.2020 г. ЕК стартира Европейски план за борба с рака, който цели предотвратяване на опасността заболяването да се превърне във водеща причина за смъртност в ЕС.  Документът се базира на данните, че всяка година 3,5 млн. души в ЕС се диагностицират с рак, а 1,3 млн. умират. Над 40% от случаите могат да бъдат предотвратени. 

 

На този фон инициаторите на кампанията считат, че пътят напред е в обединените усилия на правителство, експерти и фармацевтичната индустрия с цел внедряване на Национален план за контрол на рака у нас.  Той ще кореспондира на основните съвременно приоритети в борбата с раковите заболявания:

 • подобряване на устойчивостта и интеграция в грижите за раковоболните; 
 • съкращаване на времето за достъп на пациентите до нови терапии;
 • развитие на прецизно ценообразуване и реимбурсиране на лекарствените терапии при рак.

 

Кампанията ще се реализира от август до края на ноември 2021 г. в следните етапи:

 

 • Широка информационна кампания с участието на пациенти, пациентски организации, ескперти, работодатели за настоящия статус  на онкологичната среда у нас
 • Експертен форум между специалисти, който ще се проведе във формат на вирутуална дискусия с цел обсъждане на проблемите и предложение за експертно становище до институциите;
 • Кръгла маса с участието на експерти, институции в здравеопазването, НЗОК, здравната комисия в парламента, Националната комисия по цени и реимбурсиране;
 • Кръгла маса за медиите, на която ще бъдат представени резултатите от кампанията с цел широко популяризиране на ангажиментите на институциите.