Последователи
Д-р Николета Димитрова Кочанова
Д-р Николета Димитрова Кочанова
Ендокринология и болести на обмяната
Диляна Бойчева
Диляна Бойчева
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
д-р Ганка  Лазарова
д-р Ганка Лазарова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Найме Мехмед Сирачка
д-р Найме Мехмед Сирачка
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Yuliyan  Kirov
Д-р Yuliyan Kirov
Кардиология
д-р Мая Пирева
д-р Мая Пирева
Ендокринология и болести на обмяната
доц. Катя Николова Тодорова, дм
доц. Катя Николова Тодорова, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Силвия  Ганева
д-р Силвия Ганева
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Драгомира Томова Угринова
Д-р Драгомира Томова Угринова
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Петър   Димитров
Д-р Петър Димитров
Пневмология и фтизиатрия
Д-р Донка Атанасова
Д-р Донка Атанасова
Ендокринология и болести на обмяната