Описание

Ние вярваме, че всички хора имат потенциала да намерят своя собствен път и да вземат правилни решения за живота си при осигуряване на подходяща подкрепа и рехабилитация на психични заболявания.


В защитено жилище "Свети Рафаил" осигуряваме постоянни грижи за психично болни, които се нуждаят от подкрепа, рехабилитация и специализирани грижи.
Нашият стремеж е да помогнем на хората да живеят щастливо и пълноценно не само по време на престоя си в защитено жилище за настаняване на хора с психични заболявания, но и след това.


По тази причина, заедно със защитено жилище за настаняване на психично болни, фондация “Свети Рафаил” организира и дневен център за рехабилитация на психични заболявания с последваща ресоциализация.

Вграждане на видеоклип