Последователи
д-р Милена Стоянова
Анелия Димитрова