За нас

Филип Морис България ЕООД е част от Филип Морис Интернешънъл (ФМИ), водещата международна тютюнева компания със 170 -годишна история, с присъствие в 180 страни и над 71 000 служители по целия свят. ФМИ разполага с 39 производствени мощности, като повече от 150 милиона потребители по света избират продуктите на компанията. 

 

Но днес ФМИ следва своята нова визия за изграждане на бъдеще без дим и е ангажирана с разработката и предлагането на иновативни бездимни продукти с потенциала да намалят индивидуалния и обществен риск в сравнението с тютюнопушенето. Мисията на компанията е да осъществи безпрецедентна промяна в своята история, като замени цигарите с бездимни продукти. Именно с тази цел, вече над 10 години, в научноизследователските центрове на компанията в Швейцария и Сингапур над 430 научни експерти, учени и инженери разработват нови бездимни алтернативи на цигарите. Към 30-ти септември 2021 г.  по данни на компанията потребителите на най-развитата бездимна платформа на компанията – системата за нагряване на тютюн са около 20.4 милиона по целия свят, от които близо 14.9 милиона са пълнолетните пушачи, които са спрели да пушат и са преминали на продукта изцяло. Системата за нагряване на тютюн на ФМИ се предлага на 70 пазара в ключови градове и държави под марката IQOS. Повече информация можете да намерите на нашите уебсайтове: www.pmi.com и www.pmiscience.com.

 

Филип Морис България ЕООД присъства стабилно повече от 12 години на българския пазар, а близо 100-те висококвалифицирани  служители споделят ценностите и визията на компанията, ангажирани са с постигане на целите ѝ и се гордеят с успехите. За своите отлични програми за развитие на служителите, за добрите условия на работа и възможностите за кариерно развитие, компанията получава сертификата „Top Employer“ от Top Employer Institute от 2017 г. насам, както и други награди за най-добър работодател и работодателска марка. В изпълнение на Целите за устойчиво развитие на ООН, от 2015 г. насам Филип Морис България ежегодно подпомага деца, възрастни хора, млади предприемачи, а от скоро и учители в тютюнопроизводителните региони в страната чрез програмата си за устойчиво развитие „Забавно лято, Грижовна есен“, отличена с редица награди за най-успешна дарителска програма на малко и средно предприятие.

 

В продължение на повече от 10 години Филип Морис Интернешънъл инвестира над 7.2 милиарда долара в научни изследвания,  разработки и комерсиализация на иновативни продукти без дим, които целят да намалят вредата за пълнолетните пушачи по света. 

 

Научните изследвания на компанията за бездимните продукти, включително 10 клинични и 18 неклинични изпитвания, са солидни, а резултатите от всички проучвания са напълно прозрачни и достъпни за обществеността (www.pmiscience.com). Те присъстват в над 340 публикации в издания с взаимен научен контрол, включително и в специализирани медицински списания. А  броят на независимите изследвания за продуктите без дим постоянно нараства, като към момента са налични данните от 30 проучвания. Към момента единствената електронна система за нагряване на тютюн, получила разрешението за продажба на американския пазар и разрешение за предлагане на продукта като „тютюнево изделие с модифициран риск“ от Агенцията по храни и лекарства в САЩ (FDA), е на Филип Морис Интернешънъл, след обстойна оценка и преглед на цялата научна документация за продуктите.

 

Държавни агенции като Института за оценка на риска на Германия (BfR), Обществено здраве Англия (Public Health England), Комитетът за токсичност на Великобритания и Националният институт за обществено здраве и околна среда на Холандия също извършиха преглед на научните доказателства, като заключенията им съвпадат с тези на компанията за намалени концентрации на вредни и потенциално вредни вещества при употребата на бездимните ни продукти в сравнение с цигарения дим.

Филип Морис България създаде публикация
18 окт
Първи метаанализ на ефектите от тютюнопушенето и от отказа от тютюнопушене върху нивата на триглицеридите
Първи метаанализ на ефектите от тютюнопушенето и от отказа от тютюнопушене върху нивата на тригли...

Екип от учени на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ) прави обобщение на доказателствата от научната ли...

Филип Морис България създаде публикация
24 апр
Оценка на потенциала на бездимните алтернативи в сравнение с пушенето за редукция на риска от развитие на рак на белия дроб
Оценка на потенциала на бездимните алтернативи в сравнение с пушенето за редукция на риска от раз...

Нов подход, за който не са необходими десетилетия Пушенето е основен рисков фактор за развитие на...

Филип Морис България създаде публикация
13 яну
Какво сочат данните от реалния живот за системите за нагряване на тютюн?
Какво сочат данните от реалния живот за системите за нагряване на тютюн?

Бездимните технологии за употреба на тютюн чрез нагряване могат да играят важна роля за намаляван...

Филип Морис България създаде публикация
2022
Как въздействат тютюневите изделия с модифициран риск върху здравето на населението
Как въздействат тютюневите изделия с модифициран риск върху здравето на населението

Сравнителен анализ на различни подходи за моделиране През 2018 г. експерти от различни области се...

Публикации

Първи метаанализ на ефектите от тютюнопушенето и от отказа от тютюнопушене върху нивата на триглицеридите
Първи метаанализ на ефектите от тютюнопушенето и от ...
Публикация
Оценка на потенциала на бездимните алтернативи в сравнение с пушенето за редукция на риска от развитие на рак на белия дроб
Оценка на потенциала на бездимните алтернативи в сра...
Публикация
Филип Морис България създаде публикация
2022
Мащабно рандомизирано проучване в САЩ показва подобрение на 8 биомаркера при преминаване от цигари на бездимни устройства
Мащабно рандомизирано проучване в САЩ показва подобрение на 8 биомаркера при преминаване от цигар...

  Бездимните алтернативи на цигарите играят важна роля за намаляването на вредата от тютюна. Това...

Филип Морис България създаде публикация
2022
Какво е абсолютен и относителен риск?
Какво е абсолютен и относителен риск?

Осигуряване на контекст за по-добро разбиране на относителния риск Повечето хора не разбират напъ...