Описание

Тютюнопушенето е пристрастяващо и смъртоносно. Голяма част от хората, пушили през целия си живот, умират като пряка последица от тютюнопушенето, а пушачите губят средно около 3 месеца от очакваната продължителност на живота за всяка година, през която са пушили след 35-годишна възраст, като при дългогодишни пушачи това се равнява на пълна загуба на около 10 години живот.

 

Тютюнопушенето уврежда околните чрез пасивно излагане на възрастни и деца на издишван и страничен дим, а пушенето по време на бременност уврежда растежа и развитието на плода, като в някои случаи води до неговата смърт. Пушенето причинява пожари и боклук, намалява икономическата производителност и социална ангажираност, и изостря бедността.

 

Пушенето е напълно предотвратимо, но все пак, повече от половин век след като вредата за здравето от тютюнопушенето за първи път стана широко известна, почти 1 милиард души посвета все още пушат.Те го правят главно поради пристрастяване към никотина в тютюневия дим и тъй като тази зависимост може да бъде изключително трудна за преодоляване, много ще продължат да пушат.

 

Известно е, че повечето от вредните последици, причинени от тютюнопушенето, възникват не от никотина, а от други компоненти на тютюневия дим. Здравето и продължителността на живота на настоящите пълнолетни пушачи би могла да бъде значително подобрена, като се насърчат възможно най-много от тях да преминат към източник на никотин без дим.

 

Източник: Royal College of Physicians (2016) Nicotine without smoke: Tobacco harm reduction. London: RCP