За нас

Фармацевтична компания Chiesi е изцяло ангажирана с грижата за хората, страдащи от респираторни заболявания - астма и хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ),  както и с подобряване на качеството им на живот.

 

Брандът „AIR” обединява всички лекарствени продукти и услуги на Chiesi, свързани с процеса на дишане.

 

Лекарствените продукти, придържането към инхалаторната терапия и правилната техника при инхалиране са ключови елементи в лечението и контрола на хроничните белодробни заболявания. Ние вярваме, че заедно можем

 

Да направим така, че светът да диша по-добре.