За нас

Добре дошли в Биоскоп – Рак на гърда!

„Биоскоп – Рак на гърда“ е дигитална платформа, създадена с цел да предоставя на онкологичната общност в България актуалните новости в сферата на лечението на карцином на млечната жлеза. Насочен към онколози и други специалисти, имащи отношение към тарапията на рак на гърда, „Биоскоп – Рак на гърда“ ще предоставя по лесно достъпен начин ключова информация и ще засегне важни аспекти от терапевтичния алгоритъм на заболяването.

 

С помощта на различни похвати за предоставяне на информация – видео презентации, текстове, интервюта - ще Ви предоставим интересна научна информация. В платформата може да видите прегледи на актуални клинични ръководства, проучвания, споделяне на добри практики от света и България.  Всички материали са свързани с диагностиката и лечението на рак на гърда.

 

Конкретните материали ще засегнат важни аспекти на темата като:

  • прогностични фактори, тяхната ключова роля при лечение на метастазирал рак на млечната жлеза;
  • ендокринната резистентност и нейното значение при избор на терапевтична стратегия;
  • аспекти на хормонотерапията при мРМЖ;
  • механизъм на действие, приложение и стратегии при избор на CDK инхибитoри и др.

Към всяка видео презентация може да намерите и анонимен тест, чрез който бихте могли да съпоставите Вашия опит и предоставента информация.   

Материалите се изготвят под ръководството на Експертен борд в състав:

  • Д-р Красимир Койнов, МБАЛ „Сердика“
  • Д-р Росица Кръстева, МБАЛ „Уни Хоспитал“
  • Доц. Николай Цонев, УМБАЛ „Света Марина“
Биоскоп - Рак на гърда създаде публикация
2022
Видео анкета с онколози за новостите при рак на гърдата
Видео анкета с онколози за новостите при рак на гърдата

„Биоскоп – Рак на гърда“ е дигитална платформа, създадена с цел да предоставя на онкологичната об...

Биоскоп - Рак на гърда създаде публикация
2022
Значение на прогностичните фактори за лечение на метастатичен карцином на млечната жлеза
Значение на прогностичните фактори за лечение на метастатичен карцином на млечната жлеза

Защо прогностичните фактори са толкова важни и какво е значението им при лечение на метастатичен ...

Публикации

Видео анкета с онколози за новостите при рак на гърдата
Видео анкета с онколози за новостите при рак на гърдата
Публикация
Значение на прогностичните фактори за лечение на метастатичен карцином на млечната жлеза
Значение на прогностичните фактори за лечение на мет...
Публикация