За нас

Добре дошли в Биоскоп – Рак на гърда!

„Биоскоп – Рак на гърда“ е дигитална платформа, създадена с цел да предоставя на онкологичната общност в България актуалните новости в сферата на лечението на карцином на млечната жлеза. Насочен към онколози и други специалисти, имащи отношение към тарапията на рак на гърда, „Биоскоп – Рак на гърда“ ще предоставя по лесно достъпен начин ключова информация и ще засегне важни аспекти от терапевтичния алгоритъм на заболяването.

 

С помощта на различни похвати за предоставяне на информация – видео презентации, текстове, интервюта - ще Ви предоставим интересна научна информация. В платформата може да видите прегледи на актуални клинични ръководства, проучвания, споделяне на добри практики от света и България.  Всички материали са свързани с диагностиката и лечението на рак на гърда.

 

Конкретните материали ще засегнат важни аспекти на темата като:

  • прогностични фактори, тяхната ключова роля при лечение на метастазирал рак на млечната жлеза;
  • ендокринната резистентност и нейното значение при избор на терапевтична стратегия;
  • аспекти на хормонотерапията при мРМЖ;
  • механизъм на действие, приложение и стратегии при избор на CDK инхибитoри и др.

Към всяка видео презентация може да намерите и анонимен тест, чрез който бихте могли да съпоставите Вашия опит и предоставента информация.   

Материалите се изготвят под ръководството на Експертен борд в състав:

  • Д-р Красимир Койнов, МБАЛ „Сердика“
  • Д-р Росица Кръстева, МБАЛ „Уни Хоспитал“
  • Доц. Николай Цонев, УМБАЛ „Света Марина“
Биоскоп - Рак на гърда създаде публикация
2023
ASCO 2023 - актуална информация за лечението на РМЖ
default image
ASCO 2023 - актуална информация за лечението на РМЖ

В платформата "Биоскоп - Рак на гърда"* д-р Красимир Койнов от МБАЛ "Сердика" представя научна ин...

Биоскоп - Рак на гърда създаде публикация
2023
Високо-рискови пациенти с ранен рак на гърдата - съвременен терапевтичен подход
default image
Високо-рискови пациенти с ранен рак на гърдата - съвременен терапевтичен подход

Диагностицирането на рак на гърдата все по-често се случва в ранен етап на заболяването, когато п...

Публикации

ASCO 2023 - актуална информация за лечението на РМЖ
Публикация
ASCO 2023 - актуална информация за лечението на РМЖ
Високо-рискови пациенти с ранен рак на гърдата - съвременен терапевтичен подход
Публикация
Високо-рискови пациенти с ранен рак на гърдата - съвременен терапевтичен подход
Биоскоп - Рак на гърда създаде публикация
2023
Ефективност на  CDK 4/6 инхибиторите в лечението на метастатичния рак на гърдата
default image
Ефективност на CDK 4/6 инхибиторите в лечението на метастатичния рак на гърдата

Видео презентация от д-р Росица Кръстева, ръководител на Онкологичния център на МБАЛ Уни Хоспитал...

Биоскоп - Рак на гърда създаде публикация
2023
Ранен рак на гърдата - мултидисциплинарен подход при лечение
default image
Ранен рак на гърдата - мултидисциплинарен подход при лечение

 "Мултидисциплинарен подход при лечение на ранен рак на гърда" беше темата на провелата се кръгла...

Биоскоп - Рак на гърда създаде публикация
2023
Приложение на CDK инхибитoри - механизъм на действие, ключови аспекти
default image
Приложение на CDK инхибитoри - механизъм на действие, ключови аспекти

CDK инхибитoри, приложение, механизъм на действие, ключови аспекти и т.н. е темата на научна публ...

Биоскоп - Рак на гърда създаде публикация
2023
Имунотерапия при тройно негативен рак на гърдата
default image
Имунотерапия при тройно негативен рак на гърдата

Имунотерапия при Тройно негативен рак на гърдата (TNBC)  е темата на научна публикация от екип на...

Биоскоп - Рак на гърда създаде публикация
2023
Потенциални биомаркери за резистентност към лечение със CDK4/6 инхибитори при рак на млечната жлеза
default image
Потенциални биомаркери за резистентност към лечение със CDK4/6 инхибитори при рак на млечната жлеза

Потенциални биомаркери за резистентност към лечение със CDK4/6 инхибитори при рак на млечната жле...

Биоскоп - Рак на гърда създаде публикация
2022
Видео анкета с онколози за новостите при рак на гърдата
Видео анкета с онколози за новостите при рак на гърдата

„Биоскоп – Рак на гърда“ е дигитална платформа, създадена с цел да предоставя на онкологичната об...

Биоскоп - Рак на гърда създаде публикация
2022
Значение на прогностичните фактори за лечение на метастатичен карцином на млечната жлеза
default image
Значение на прогностичните фактори за лечение на метастатичен карцином на млечната жлеза

Защо прогностичните фактори са толкова важни и какво е значението им при лечение на метастатичен ...