Описание

Добре дошли в Биоскоп – Рак на гърда!

„Биоскоп – Рак на гърда“ е дигитална платформа, създадена с цел да предоставя на онкологичната общност в България актуалните новости в сферата на лечението на карцином на млечната жлеза. Насочен към онколози и други специалисти, имащи отношение към тарапията на рак на гърда, „Биоскоп – Рак на гърда“ ще предоставя по лесно достъпен начин ключова информация и ще засегне важни аспекти от терапевтичния алгоритъм на заболяването.

 

С помощта на различни похвати за предоставяне на информация – видео презентации, текстове, интервюта - ще Ви предоставим интересна научна информация. В платформата може да видите прегледи на актуални клинични ръководства, проучвания, споделяне на добри практики от света и България.  Всички материали са свързани с диагностиката и лечението на рак на гърда.

 

Конкретните материали ще засегнат важни аспекти на темата като:

  • прогностични фактори, тяхната ключова роля при лечение на метастазирал рак на млечната жлеза;
  • ендокринната резистентност и нейното значение при избор на терапевтична стратегия;
  • аспекти на хормонотерапията при мРМЖ;
  • механизъм на действие, приложение и стратегии при избор на CDK инхибитoри и др.

Към всяка видео презентация може да намерите и анонимен тест, чрез който бихте могли да съпоставите Вашия опит и предоставента информация.   

Материалите се изготвят под ръководството на Експертен борд в състав:

  • Д-р Красимир Койнов, МБАЛ „Сердика“
  • Д-р Росица Кръстева, МБАЛ „Уни Хоспитал“
  • Доц. Николай Цонев, УМБАЛ „Света Марина“