Библиография на проф. д-р Витан Влахов, дм, дмн - академик на БАНИ
default image
Библиография на проф. д-р Витан Влахов, дм, дмн - академик на БАНИ

Проф. д-р Витан Даков Влахов, дм, дмн, е академик на Българска академия на науките и изкуствата (...

Библиография на акад. Григор Велев
default image
Библиография на акад. Григор Велев

Акад. Григор Велев (1935-2020) е един от водещите патолози и професори в България през последните...

Публикации

Библиография на проф. д-р Витан Влахов, дм, дмн - академик на БАНИ
Публикация
Библиография на проф. д-р Витан Влахов, дм, дмн - академик на БАНИ
Библиография на акад. Григор Велев
Публикация
Библиография на акад. Григор Велев
Библиография на проф. Екатерина Титянова - академик на БАНИ
default image
Библиография на проф. Екатерина Титянова - академик на БАНИ

Екатерина Благоева Титянова (1958-2022 г.) е академик на Българската академия на науките и изкуст...

Акад. Иванка Денева - в съвместно изследване с учени от 30 държави
default image
Акад. Иванка Денева - в съвместно изследване с учени от 30 държави

Акад. Иванка Денева получи личната покана на ръководителя на международно изследване – за участие...