Описание

T-SPOT®.COVID представлява лабораторен тест за откриване на Т-ефекторни лимфоцити, отговарящи на стимулация със специфични антигени на коронавируса SARS-CoV-2. 

Тестът се базира на ELISPOT метод и е предназначен за 

диагностициране на клетъчния имунен отговор срещу структури на коронавируса.

Разделното отчитане на реакцията срещу нуклеокапсидния N или шипчестия S1 протеини позволява да се разграничи отговора от ваксинация или преболедуване. 

Резултатите от T-SPOT.COVID теста допълват серологичното изследване, като дават пълна представа за имунния отговор на индивида към SARS CoV-2. 

За повече информация:

📧info@ewopharma.bg 

📧contact@ewopharma.bg

 

TSPOT_COVID brochure Apr2022-A4-v2...