Последователи
д-р Елена Симеонова
д-р Елена Симеонова
Пневмология и фтизиатрия
д-р Иво Петров Попов
д-р Иво Петров Попов
Анестезиология и интензивни грижи