Главна страница

За нас

„Въпросът на CredoWeb“ е страница, на която ще представяме резултати от проведени анкети към лекари и потребители на платформата по актуални въпроси, свързани с медицината или здравеопазването.

 

Въпросите са организирани в две специализирани рубрики:

  • CredoWeb пита – Лекарите отговарят, насочена към медицински специалисти (специализирани въпроси, ориентирани към клиничната практика и ежедневието на медицинската гилдия);
  • CredoWeb пита – Потребителите отговарят, ориентирана към интересите и нуждите на крайните потребители (пациенти и хора с отношение към здравеопазването).

Участието е анонимно и еднократно за всеки потребител на платформата. Резултатите от  вече проведени анкети ще бъдат публични и видими на страницата „Въпросът на CredoWeb“.

 

Вашето мнение е от съществено значение за нас като общество, затова бъдете активни!

 

https://www.credoweb.bg/page/133184/vaprosat-na-credoweb/publications

Защо според вас все още нямаме истинско електронно здравеопазване?
Защо според вас все още нямаме истинско електронно здравеопазване?

📊 CredoWeb попита българските лекари, защо все още нямаме истинско електронно здравеопазване. В ...

Правите ли редовно профилактични прегледи и изследвания?
Правите ли редовно профилактични прегледи и изследвания?

📊 CredoWeb попита своите потребители, ходят ли редовно на профилактични прегледи и изследвания. ...

Публикации

Защо според вас все още нямаме истинско електронно здравеопазване?
Защо според вас все още нямаме истинско електронно з...
Публикация
Правите ли редовно профилактични прегледи и изследвания?
Правите ли редовно профилактични прегледи и изследва...
Публикация
На какви пациенти бихте предписали SGLT2 инхибитор? 
На какви пациенти бихте предписали SGLT2 инхибитор? 

📊 CredoWeb попита българските лекари, на какви пациенти биха предписали SGLT2 инхибитор. Въпросъ...

Oчакват ли българските лекари нова вълна от COVID-19 наесен?
Oчакват ли българските лекари нова вълна от COVID-19 наесен?

📊 CredoWeb попита българските лекари очакват ли нова вълна от COVID-19 наесен. Смятаме, че гилди...