Главна страница

Описание

„Въпросът на CredoWeb“ е страница, на която ще представяме резултати от проведени анкети към лекари и потребители на платформата по актуални въпроси, свързани с медицината или здравеопазването.

 

Въпросите са организирани в две специализирани рубрики:

  • CredoWeb пита – Лекарите отговарят, насочена към медицински специалисти (специализирани въпроси, ориентирани към клиничната практика и ежедневието на медицинската гилдия);
  • CredoWeb пита – Потребителите отговарят, ориентирана към интересите и нуждите на крайните потребители (пациенти и хора с отношение към здравеопазването).

Участието е анонимно и еднократно за всеки потребител на платформата. Резултатите от  вече проведени анкети ще бъдат публични и видими на страницата „Въпросът на CredoWeb“.

 

Вашето мнение е от съществено значение за нас като общество, затова бъдете активни!

 

https://www.credoweb.bg/page/133184/vaprosat-na-credoweb/publications