Главна страница

За нас

ЕКОЗИД MR 30 mg таблетки с удължено освобождаване

ECOZID MR 30 mg prolonged-release tablets

 

Какво представлява Екозид MR и за какво се използва
Екозид MR е лекарство, което понижава стойностите на кръвната захар (перорално антидиабетно лекарство, принадлежащо към групата на сулфанилурейните лекарствени продукти).

Екозид MR се използва при възрастни за лечение на неинсулин зависим диабет (захарен диабет тип 2), когато само диетата, физическите упражнения и намаляването на телесното тегло не са достатъчни за поддържане на нормални стойности на кръвната захар.

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

      Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

      Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

 

Листовката за пациента можете да видите в прикачения по-долу файл.