Главна страница

За нас

Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са водеща причина за заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Проблемът е особено актуален в България, като данните сочат, че на всеки трима души двама умират от сърдечносъдови заболявания (миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, сърдечна недостатъчност).

 

За да се предотврати това, е необходимо да се извършва системна първичната и вторична профилактика, прилагане на съвременните виждания за оценка на риска и използване на медикаменти за ССЗ превенция.

 

Байер като отговорна компания поема инициативата регулярно да предоставя на Вас, медицинските специалисти, актуална информация, базирана на данни от международните ръководства и проучвания, пречупена през призмата на реални казуси от клиничната практика по темата за СС профилактика.

 

Аспирин Протект е близо 30 години на пазара, изградил доверие сред милиони лекари и пациенти по целия свят. Неговото място в сърдечносъдовия континиум е добре установено и е утвърден стандарт във вторичната профилактика. Вижте в прикачения файл КХП.

 

 

 

 

Горещи теми в СС профилактика създаде публикация
2023
Само пилотите ли трябва да бъдат предпазени от СС събития ?
Само пилотите ли трябва да бъдат предпазени от СС събития ?

Въпрос зададен във видеото:     Много пациенти, които периодично измерват повишено артериално на...

Горещи теми в СС профилактика създаде публикация
2023
Новините от ESC'2023 потвърждават силната позиция на аспирин за управление на ОКС
Новините от ESC'2023 потвърждават силната позиция на аспирин за управление на ОКС

Въпроси зададени във видеото: Клиничен случай на пациент с преживян миокарден инфаркт без ST еле...

Публикации

Само пилотите ли трябва да бъдат предпазени от СС събития ?
Публикация
Само пилотите ли трябва да бъдат предпазени от СС събития ?
Новините от ESC'2023 потвърждават силната позиция на аспирин за управление на ОКС
Публикация
Новините от ESC'2023 потвърждават силната позиция на аспирин за управление на ОКС
Горещи теми в СС профилактика създаде публикация
2023
ESC 2023 – новости за мястото на аспирин в първичната профилактика
ESC 2023 – новости за мястото на аспирин в първичната профилактика

Въпроси зададени във видеото:   Новости от Европейския конгрес по кардиология за ниските дози ас...