За нас

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - АЙТОС" ЕООД е здравно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ , което работи по Договор със РЗОК и други здравно-осигурителни фондове, както и на свободен прием.

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР I - АЙТОС" ЕООД е здравно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ , което работи по Договор със РЗОК и други здравно-осигурителни фондове, както и на свободен прием.

Разполагаме с висококвалифицирани специалисти със следните специалности:

Д-р Емил Куцаров-кардиолог;Д-р Станка Илиева и Д-р Мария Димитрова -АГ;Д-р Стефан Симеонов-невролог;Д-р Веселина Пенчева-Лазарова-специалист УНГ; Д-р Светлана Иванова-дермато-венеролог;Д-р Мехмед Хаджимехмед-хирург; Д-р Светла Михова и Д-р Анелия Еленкова-Георгиева-педиатри;Д-р Красимира Балева-офталмолог.

Извършват се издаване на всички видове медицински свидетелства- за шофьори, за граждански брак, за освобождаване на ученици от физкултура, освидетелстване на временна нетрудоспособност от ЛКК, подготовка и представяне на ТЕЛК за % инвалидност на лицата с трайна нетрудоспособност.

Извършват се амбулаторно "малки хирургични интервенции", всякакъв вид манипулации.

На територията на Мед.център работят девет общо-практикуващи лекари