За нас

Диагностично–консултативен център II Бургас ЕООД осигурява специализирана извънболнична медицинска помощ основно на населението на Община Бургас и съседните общини от Област Бургас с обслужвано население над 200 000 души. През туристическия сезон в центъра се обслужват пациенти от цялата страна, както и чуждестранни граждани.ДКЦ II – Бургас ЕООД извършва по график медицински дейности от следните видове:


 • Амбулаторни медицински прегледи за диагностика и лечение от лекар-специалист: акушер-гинеколог, кардиолог, хирург, оториноларинголог, офталмолог, педиатър, невролог, ендокринолог, уролог, ортопедо-травматолог, ревматолог, терапевт.
 • Профилактични медицински дейности, в т.ч. женска и детска консултация.
 • Консултации, поискани от друг лекар.
 • Високоспециализирани дейности: доплерово изследване на съдове, вело-тест на сърдечно-съдовата система, удиометрия, ехокардиография.
 • Диспансерно наблюдение на болни.
 • Клинични медико-диагностични изследвания – хематологични изследвания; биохимия; изследване на хормони; туморни маркери; изследване на урина и други.
 • Образни медико-диагностични изследвания, рентгенографии и рентгеноскопии; ехографски изследвания на чернодробна и отделителна системи, щитовидна и млечни жлези, коремни органи и други.
 • Физиотерапевтични дейности и рехабилитационни дейности.
 • Експертиза на работоспособността.

Центъра е осигурен със съвременна медицинска апаратура, която се използва за ежедневната диагностична и лечебна дейност. Лекарският състав е от опитни специалисти в съответните области на дейност на центъра.

В центъра се издават медицински документи – болнични листове, рецепти, протоколи, бележки; мед.свидетелства за работа у нас и в чужбина, за всички категории шофъори, за ученици и др.

В ДКЦ II Бургас се извършват специализирани и профилактични прегледи по договори с Доброволни Здравноосигурителни фондове и Застрахователни дружества:

 • ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ АД
 • ТОКУДА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД АД
 • ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ
 • ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ АД
 • ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЕАД
 • ФИ ХЕЛТ ЗАСТРАХОВАНЕ АД

Диагностично-консултативен център II – Бургас ЕООД осъществява своите диагностични, лечебни и профилактични и спомагателни функции при преимуществено зачитане правата на пациентите и преди всичко – защита на тяхното човешко достойнство.

Лечебното заведение е сертифицирано по Системата за управление на качеството по изискванията на стандарт ISO 9001:2008.