МБАЛ Бургас - Отделение по съдова хирургия
МБАЛ Бургас - Отделение по съдова хирургия

Описание

Отделението по съдова хирургия в МБАЛ-Бургас АД извършва високо специализирана медицинска дейност във всички области на диагностиката, медикаментозното и оперативно лечение на съдовите заболявания. Сключен е договор по всички съдови пътеки със Здравната каса.

Отделението разполага с най-съвременната апаратура за съдова диагностика: цветни Siemens ултразвукови апарати с Doppler, рентгенов апарат за интраоперативна съдова диагностика, спирален мултидетекторен компютърен томограф за извършване на пълния обем инвазивна, неинвазивна и 3D диагностика на цялата кръвоносна система на човешкото тяло-по договор със СБАЛК “Понтика”.

Отделението по съдова хирургия в МБАЛ - Бургас АД извършва високо специализирана медицинска дейност във всички области на диагностиката, медикаментозното и оперативно лечение на съдовите заболявания.

Отделението разполага с най-съвременната апаратура за съдова диагностика: цветни Siemens ултразвукови апарати с Doppler, рентгенов апарат за интраоперативна съдова диагностика, спирален мултидетекторен компютърен томограф за извършване на пълния обем инвазивна, неинвазивна и 3D диагностика на цялата кръвоносна система на човешкото тяло-по договол със СБАЛК “Понтика”.

При лечението на заболяванията на артериалната, венозна и лимфна система се използват най-модерните оперативни методи – ендоваскуларна (безкръвна) хирургия и имплантация на съдови протези при артериални заболявания, възстановителна венозна хирургия и ендовенозна лазерна аблация („безкръвно лечение”) при венозни заболявания на крайниците, съдова микрохирургия, конструиране на съдов достъп за хемодиализа и др. които се комбинират със съвременни медикаментозни подходи за лечение. Особено внимание се отделя на използването на максимално щадящите методики в съчетание с индивидуален подход към всеки пациент.

В отделението се лекуват:

Заболявания на артериалната система: Хронична Артериална Недостатъчност на Крайниците – ХАНК (влошено кръвоснабдяване, дължащо се на атеросклероза, диабетна ангиопатия, болест на Бюргер); каротидна недостатъчност (стеснения на сънните артерии); аневризми (патологично разширение) на аортата и магистралните артерии; вродени съдови заболявания; невроваскуларен компресионен синдром на горните крайници; васкулити; болест и синдром на Рейно; съдови новообразувания.

Заболявания на венозната система: варикозна болест (разширени вени на долните крайници); венозни аневризми; повърхностен и дълбок тромбофлебит на крайниците; Хронична Венозна Недостатъчност на Крайниците (ХВЕНК); посттромбофлебитен синдром и венозни язви на долните крайници; заболявания на лимфната система – първичен и вторичен лимфедем на крайниците.

В oтделението се извършват и всички оперативни интервенции за осъществяване на траен съдов достъп за хемодиализа (атерио-венозни фистули).

8000, Бургас, България, бул. Стефан Стамболов 73
+35956894709+35956894400