За нас

Организация на дейността и видове дейности осъществявани в МЦ


Лечебното заведение разполага със съвременна диагностична и лечебна апаратура:

- Звено за образна диагностика за рентгенови и ехографски изследвания;

- Клинична лаборатория с възможности за всички най-често ползвани анализи, включително хормонални и микробиологични;

- Звено за физиотерапия и рехабилитация;

- Обща лекарска консултативна комисия /ОЛКК/;

- Издаване на всички видове медицински свидетерства и документи.

В МЦ има разкрити следните медицински специалности: кардиология, хирургия, АГ, ортопедия и травматология, офталмология, ото-рино-ларингология, педиатрия, неврология, вътрешни болести, урология, физиотерапия, спортна медицина, дерматология, пневмология и фтизиатрия, онкология, гастроентерология.
В момента от изброените специалности в МЦ работят - хирургия, АГ, ортопедия и травматология, офталмология, ото-рино-ларингология, педиатрия, неврология,

Дейността на Медицинския център включва:

  • Диагностика; доболнично лечение и рехабилитация;
  • Наблюдение на бременни жени;
  • Наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване;
  • Профилактика на болести и ранно откриване на заболявания;
  • Мерки за укрепване и опазване на здравето.

В лечебното заведение има аптека и оптика, които са разположени на първия етаж.
Тъй като ж.к-с “Меден рудник” е на 10 км. отдалечен от центъра на града за улеснение на пациентите е открит и клон на РЗОК.
В момента на територията на ж.к-с “Меден рудник” това е единственото здравно заведение. Всичко това определя централното място на МЦ в здравната инфраструктура на областта и ролята му като обществено отговорна организация, тъй като се полагат всички усилия за да се задоволят потребностите и желанията на потребителите на здравни услуги при минимални техни разходи.
В „МЦ ІІІ – Бургас” ЕООД основно се обслужват жителите на комплекса и пациентите от съседните села – Маринка, Черни връх, Долно и Горно Езерово, Крайморие и др. – общо около 80 000 пациента.

МЦ ІІІ - Бургас създаде публикация
2014
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
default image
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

"Медицински център ІІІ-Бургас" ЕООД търси да назначи лекар УНГ, Очен, Кардиолог и Уролог на трудо...

Публикации

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
Публикация
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА