отделение - Ортопедия и травматология
отделение - Ортопедия и травматология

Описание

В отделението по ортопедия и травматология работят високо квалификациран екип и се прилагат нови подходи при лечението на пациентите. Основна цел е повишаване качеството на ортопедичните услуги в града и постигането на още по-добри резултати в лечебните процеси.

Разполага с най- ново поколение високоспециализиран медицински инструментариум , който отговаря на световните и европейските стандарти за качество. Наличната артроскопска апаратура и техника за образна диагностика дава високо качество на диагностичния процес и възможности за адекватно лечение. Отделението работи с последно поколение импланти. Използва се единствено вносен стерилен единично опакован превързочен консуматив. Това намалява риска от инфекции и следоперативни усложнения.

Отделението покрива най-високото III ниво на компетентност, според изискванията на МЗ на Р. България.

, България