отделение - Съдова хирургия
отделение - Съдова хирургия

Описание

От началото на 2011 година в Бургаската многопрофилна болница “ Дева Мария” работи отделение по съдова хирургия и ангиология с постоянен съдовохирургичен екип под ръководството на проф. Т. Захариев. В болницата успешно се прилага най-модерната катетеризационна техника за безкръвно лечение и на напълно запушени артерии и вени, които до сега се лекуваха само по оперативен начин.

, България