отделение - Вътрешни болести
отделение - Вътрешни болести

Описание

В отделението по Вътрешните болести към МБАЛ „Дева Мария” работят специалисти по вътрешни болести, пулмология и нефрология. Болницата разполага с модерна апаратура за диагностика и лечение.

Приоритет в работата на отделението по вътрешни болести в МБАЛ „Дева Мария” са лечението на остри или хронични бъбречни възпаления, цистити, бъбречно каменна болест, ренална хипертония и други болести на бъбреците. В лечебното заведение се лекуват и пневмонии и бронхопневмонии. Отделението разполага и с ендоскопска апаратура за извършване на фибробронхоскопии и спирометър. Прилага се лечение с най-модерни антибиотици съгласно правилата за добра медицинска практика.

В работата на отделението широко е застъпена превенцията, като ранен метод за диагностика на заболявания и тяхното навременно лечение, чрез провеждане на информационни кампании и извършването на безплатни профилактични прегледи от различни специалисти. 

, България