отделение - Неврология
отделение - Неврология

Описание

Неврологичното отделение е обособено като самостоятелно звено в рамките на МБАЛ „Дева Мария”. Разполага с 10 легла и е II ниво на компетентност. Интензивно лечение и възможност за непрекъснато мониторно наблюдение на витални функции при тежко болните с неврологични заболявания се осъществява на територията на ОАИЛ. Методичен ръководител на отделението е проф. д-р Пенко Шотеков, д.м.н – Завеждащ Неврологична клиника УМБАЛ „Св. Иван Рилски” – гр. София.

В рамките на неврологично отделение се извършват следните диагностични процедури: КАТ, рентгенография, доплерова сонография, електромиография, електроенцефалография, лабораторен анализ. Приемат се болни с широк профил от неврологични заболявания включени в 11 клинични пътеки. Провежда се диагностика и лечение на редица социално значими неврлогични заболявания по различни клинични пътеки:

  • Мозъчно-съдова болест /Исхемичен мозъчен инсулт с и без тромболиза/
  • Мозъчно съдова болест /Паренхиматозен мозъчен кръвоизлив/
  • Субарахноидален мозъчен кръвоизлив
  • Демиелинизиращи заболявания / множествена склероза – цереброспинална форма(пристъп)/
  • Епилепсия и пароксизмални състояния
  • Епилептичен статус
  • Екстрапирамидни нарушения /Паркинсонова болест/
  • Заболявания на периферната нервна система. Увреждания на нервни коренчета и плексуси. Вертеброгенни заболявания /дискови хернии, радикулопатии, полиневропатии, плексити/
  • Болести на черепно-мозъчните нерви
  • Диабетна полиневропатия
, България