отделение - Анестезиология и Интензивно Лечение
отделение - Анестезиология и Интензивно Лечение

Описание

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури 24 часа висококачествена планова и спешна медицинска дейност. То разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании за изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние. Лекарите извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивни и/или диагностични процедури, под обща или регионална анестезия, във всички болнични структури.

Лекарите в ОАИЛ провеждат интензивно лечение на пациенти в критично състояние.

В Централната реанимация се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване.

В отделението по Интензивно лечение се хоспитализират пациенти с тежки нарушения на жизнените функции, проблеми с дишането и хемодинамиката.
При нужда пациентите се включват на апаратна вентилация и се осъществява мониторинг на виталните показатели.
В отделението се стабилизира състоянието на увредени пациенти преди и след оперативно лечение.

Отделението разполага с шест легла и пълно оборудване за лечение на пациенти с тежки нарушения на жизнените функции, проблеми с дишането и хемодинамиката.

, България