Кардиологично отделение
Кардиологично отделение

Описание

В отделението по Кардиология и Интензивно лечение са внедрени високи технологии в областта на сърдечно-съдовите заболявания, които са важни в процеса на диагностика и лечение. Но за да бъде успешно проведено и реализирано, важна роля играят добре квалифицираните и компетентни специалисти. Ето защо за успешно ръководене на отделението от голямо значение е и наличието на опитни медици, и на създаване на нови от младите кадри, които специализират тук.

В Кардиологичното отделение могат да бъдат лекувани пациенти със сърдечно-съдови заболявания от целия спектър на кардиологията, без оперacии, които изискват отваряне на гръдния кош.

, България