отделение - Образна диагностика
отделение - Образна диагностика

Описание

Отделението по Образна диагностика включва конвенционална рентгенова диагностика, с наличие на графичен рентгенов апарат, компютърен томограф и ехограф.

В отделението се извършват всички видове конвенционални рентгенографични изследвания, както и пълната гама от специализирани и контрастни рентгенови изследвания като: венозни и инфузионни урографии, ретроградни цисто- и пиелографии, хистеросалпингографии,

МБАЛ „Дева Мария” разполага с последно поколение компютърен томограф (скенер) на водещия производител на медицинска техника и апаратура General Electric (GE) модел Optima CT 540. Той е оборудван със съвременен софтуер, позволяващ бърза и прецизна диагностика на световно ниво.

, България