отделение - Лаборатория
отделение - Лаборатория

Описание

Лабораторията в МБАЛ "Дева Мария" работи денонощно. Оборудвана е с модерна апаратура, позволяваща висока достоверност на резултатите и много широк избор от изследвания. Лабораторията работи в съответствие с медицински стандарт "Клинична лаборатория". Чрез количествени и качествени методи на изследване се подпомага поставянето на диагноза, контролира се динамиката на болестния процес и ефекта от лечението.

, България