Описание

Медицински център "Света София" е първото частно здравно заведение в Бургас, оборудвано с най-съвременна техника за диагностика. Целта на основателите е клиниката да се утвърди с безкомпромисното качество на предлаганите услуги и различното отношение към своите пациенти.

В момента в "Света София" работят над 50 лекари - специалисти от 20 различни области на медицината. Те използват модерно оборудвани кабинети и авангардна медицинска апаратура от водещи световни производители. На тяхно разположение са собствените ни лаборатории, където се извършват всички видове клинични, микробиологични и цитологични изследвания. Те улесняват диагностиката и правилното лечениеВ МЦ "Света София" се извършват следните Високоспециализирани дейности:

НЕВРОЛОГИЯ

ЕЕГ - Електроенцефалографиятаили на кратко ЕЕГ, е един начин за да се провери дали човешкият мозък функционира правилно. Чрез този метод се установява дали има отклонения в нормалната електрична активност на мозъка. ЕЕГ-то служи за изследване на различни болести при пациента и тяхното влияние върху него. Най-често става дума за епилепсия, намиране на тумори и други.

Диагностична процедура, по време на която се регистрират мозъчните импулси, които се изобразяват под форма на график (електроенцефалограма) .

Извършва се диагностициране на:

 • епилепсия;
 • мозъчни тумори;
 • състояния след травма на главата;
 • възпалителни и съдови заболявания на мозъка;
 • инсулти.

ЕМГ - Електромиография

Това е електрофизиологично изследване, използвано за диагностициране на мускулни заболявания и заболявания на периферните нерви.

Използва се за диагностициране на заболявания:

 • на мускулната система и периферните нерви
 • възпалителни процеси /плексити, невралгии/;
 • дископатия;
 • полиневропатия;
 • ишиас;
 • посттравматични увреждания; -детски паралич;
 • слабост и болки в крайниците;
 • тремор;
 • паркинсон;
 • мускулна атрофия;
 • промени при ендокринни заболявания; -диабетна полиневропатия, и др.

ЕМГ може да се проведе при различни състояния на мускулите-покой,напрежение,произволно съкращение.

ХИРУРГИЯ

Гастроскопиятае част от езофагогастродуоденоскопията-изследване чрез което се прави щателен оглед на хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника.
Изследването се извършва посредством тънка тръба, въведена през устата (т.нар. горна ендоскопия).

Горна ендоскопия се провежда с цел диагностициране заболявания на хранопровода, стомаха и дуоденума. Такива заболявания са гастроезофагиален рефлукс, езофагит, язвена болест, доброкачествени и злокачествени новообразувания.
Лекарят може да назначи изследването при оплаквания от болки в горната част на корема, тежест след нахранване, гадене, повръщане, затруднение при преглъщане и др.

В началото на изследването се впръска локален анестетик в устата и гърлото. При необходимост изследването се провежда под обща анестезия и обезболяване.
В устата се поставя подложка, която предпазва ендоскопа при въвеждането му. Дишането не се затруднява при провеждане на процедурата.
Възможно е в началото да се провокира известен дискомфорт-чувство на гадене и позиви за повръщане с преходен характер.

Ендоскопът преминава последователно през хранопровода, стомаха и дванадесетопръстника и се осъществява техния оглед.

Каналите на ендоскопа позволяват въвеждането на различни инструменти с чиято помощ се осъществяват лечебни процедури.такива са:

 • разширяване при стриктури на хранопровода. Това е наличието на твърда и нееластична тъкан-фиброза, при което хранопровода се стеснява и се затруднява преминаването на храна и течности през него.
 • биопсия- вземане на малки късчета от лигавицата на съответните органи, които се наблюдават под микроскоп от хистолог.
 • отстраняване на доброкачествени новообразувания (полипи)
 • по преценка спиране на кървене при язвена болест

Колоноскопия - изследване, при което през ректума в дебелото черво се въвежда фиброоптичен апарат.
това позволява оглед на лигавицата и взимане на биопсия за морфологично изследване на патологични лезии.

Колоноскопия се прави при:
 • наличие на кръв в изпражненията.
 • коремна болка.
 • диария.
 • редуване на запек с диария.
 • патологична находка при иригография или друго образно изследване.
 • предходна полипектомия.
 • скрининг за формации на дебелото черво.

Преди изследването се осигурява мониториране на дишането, артериалното налягане и сърдечната дейност.
Пациентът се привежда под венозна анестезия.
Преди и по време на манипулацията се правят необходимите вливания.
Пациентът се поставя най-често в странично положение.
След дигитално ректално туширане през аналното отвърстие се въвежда фиброоптичния апарат.
С негова помощ става достъпна за оглед лигавицата на дебелото черво по цялата му дължина.
В каналите на апарата могат да се въвеждат различни инструменти с цел – коагулация, биопсия, полипектомия и др.

БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

Фибробронхоскопия е ендоскопско изследване нa белите дробове, което се извършва с помощта на фибробронхоскоп – това е уред с влакнеста оптика, чиято осветителна система е далече от пациента и се избягва загряването както на апарата, така и на тъканите. Дава информация за състоянието на бронхиалното дърво, наличието или липсата на патология от белите дробове или съседни органи, дава възможност на биопсии и прецизно определяне на диагнозата.

Прилага се по показания при почти всички белодробни заболявания

Изследването се извършва с локална анестезия, за да се подтисне кашличния рефлекс и за да се избягнат усещанията за дискомфорт. Обща анестезия не се използва, защото спира дишането.

При умело провеждане на фибробронхоспията рисковете са минимални, за разлика от ригидната бронхоскопия, която се прилага рядко.

КАРДИОЛОГИЯ

Електрокардиограмата (ЕКГ) представлява основен апаратен диагностичен метод при сърдечносъдовите нарушения. Тя отразява сумарната електрическа активност на сърцето в хода на един негов цикъл. Нейното регистриране става с помощта на специални електроди. Най-общо всяка ЕКГ има три основни пункта – Р-вълна (отразява съкращението на предсърдията), QRS-комплекс (представлява камерното съкращение) и Т-вълна (отразява възстановяването на камерите по време на диастолата). Формата и големината на зъбците и интервалите между тях търпят разнообразни нормални и болестни вариации. Освен това типичният вид на така описания синусов ритъм, който е нормален, може да бъде нарушен по различни начини (например от ненормални или ектопични огнища на възбуда), които говорят много неща на специалиста.
Освен обичайната ЕКГ, често е удачно прилагането и на велоергометрия. Тя се изразява в последователен ЕКГ запис на сърдечната дейност на пациента, докато той кара специално колело. Целта на изследването е да търси болестни ЕКГ белези, които са скрити при нормалното състояние и се провокират от натоварването. Има обаче в пациенти в тежко сърдечно състояние или с диабет и други сериозни съпътстващи болести, при които съществува повишен риск при извършването на велоергометрия, поради което тя при тях не се прави

Ехокардиограма

Това е метод за диагностициране на сърдечните заболявания с помощта на ултразвук.

Ехокардиография позволява да се диагностицират:

 • клапни сърдечни лезии,
 • кардиомиопатии,
 • перикардни заболявания,
 • ИБС,
 • тумори на сърцето,
 • инфекциозен ендокардит,
 • вродени сърдечни аномалии,
 • дисекация на аортата.

Може да се определи дебелината на междукамерната преграда, свободната стена на лявата камера, размерите на аортата, лявото предсърдие и дясната камера, размерите и обемите на левокамерната кухина и функцията на лявата камера.

Стрес- тест

Това е широко използван метод за установяване на състоянието и функционален резерв на сърдечно съдовата система при физическо натоварване.
Заема централно място за доказване на исхемия.

Показанията за стрес-тест са:

 • неясна гръдна болка;
 • доказана исхемична болест на сърцето (за оценка на тежестта и прогозата на заболяването);
 • проследяване на ефекта от приложеното до момента лечение;
 • артериална хипертония при физическо натоварване;
 • сърдечна недостатъчност

Работна проба се прави с постепенно повишаване на натоварването на велоергометър или движеща се пътечка-тредмил.През това време лекарят наблюдава за промени в кардиограма, сърдечната честота,кръвно налягане.При промяна в кардиограмата или при появяването на дискомфорт в сърдечната област-изследването се спира.