Кабинет Кардиология
Кабинет Кардиология

Описание

Кардиологията обхваща лечението на всички заболявания на сърдечно-съдовата система. Тези заболявания претърпяват бързо развитие, поради което е необходим чест контрол на състоянието, особено при остри коронарни синдроми, хипертонични кризи, възпалителни заболявания на сърцето. Лечението на тези болести изисква висока квалификация и богат клиничен опит, за да се осигуряват бърза и точна диагноза, правилно лечение и точна преценка на прогнозата (евентуалния ход на заболяването).

, България