Кабинет Ендокринология
Кабинет Ендокринология

Описание*

Работата на ендокринологичния кабинет е насочена към диагностика и лечение на заболяванията на жлезите с вътрешна секреция.

, България