Кабинет Неврология
Кабинет Неврология

Описание

Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Изследването обхваща анамнеза, соматичен, неврологичен и психичен статус, а така също редица лабораторни и апаратурни изследвания.

, България