Кабинет Хирургия
Кабинет Хирургия

Описание

Обща хирургия - диагностика и лечение на заболявания, които се лекуват основно оперативно

 • Консултации
 • Прегледи
 • Изследвания
 • фибро-гастроскопия /ФГС/ - с кратко определение за всяко изследване
 • фибро-колоноскопия /ФКС/
 • полипектомии
 • вземане на биопсии

Манипулации

 • обработка на рани
 • превръзки
 • вземане на биопсии
 • “еднодневна” хирургия
 • инцизии

Специализирани дейности:

 • безкръвно лечение на хемороиди
 • гастроскопия
 • колоноскопия
, България