Кабинет Дерматология
Кабинет Дерматология

Описание

Дермато-венерологията е специалност, занимаваща се с диагностика и лечение на бактериални, вирусни, алергични и др. кожни заболявания, както и с полово предавани болести и болести на кожните придатъци /нокти, косми, потни и мастни жлези и други/.

, България